Cymru a’r UE: Y 10 Budd Pennaf

#DiolchEwrop

FOR ENGLISH, CLICK HERE.

1. Swyddi

Marchnad sengl enfawr – 500 miliwn o gwsmeriaid yr UE, yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru.

3. Addysg

Datblydu sylfaen gwyddonol prifysgolion a busnesau Cymru a dyfodol ein heconomi.

5. Amgylchedd

Diogelu ein hamgylchedd rhag llygredd aer a dŵr a gwastraff a chemegau – llygredd y tu hwnt i ffiniau.

7. Hawliau Dynol

Helpu Ewrop i sefydlu safonau byd-eang ar gyfer hawliau dynol i bawb waeth beth fo’u rhyw, cyfeiriadedd, rhywiol, crefydd ney anabledd.

9. Diogelwch

Ar yr ochr fewn yn y frwydr Ewropeaidd yn erbyn trosedd, terfysgaeth ac ansefydlogrwydd rhyngwladol.

2. Masnach a Theithio

Dim tariffau. Dim tollau. Dim ciwiau – i lorïau na phobl mewn porthladdoedd a meysydd awyr.

4. Ieuenctid

Ehangu gorwelion cenedlaethau o bobl ifanc trwy ariannu teithio ac astudio.

6. Ffermio

Marchnad allforio fwyaf Cymru o bell ffordd, yn cynal Cymru wledig.

8. Diwylliant

Cymru a Phrydain – elfennau gwerthfawr yng nghaleidosgop diwylliant Ewrop – diwylliant sy’n cysylltu teuluoedd, ffrindiau ac atgofion, ac sy’n rhanny gwerthoedd.

10. Heddwch

Y sicrwydd gorau na fyddyn yn ailadrodd yr 20fed ganrif yn yr 21ain.

1. Swyddi

Marchnad sengl enfawr – 500 miliwn o gwsmeriaid yr UE, yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru.

2. Masnach a Theithio

Dim tariffau. Dim tollau. Dim ciwiau – i lorïau na phobl mewn porthladdoedd a meysydd awyr.

3. Addysg

Datblydu sylfaen gwyddonol prifysgolion a busnesau Cymru a dyfodol ein heconomi.

4. Ieuenctid

Ehangu gorwelion cenedlaethau o bobl ifanc trwy ariannu teithio ac astudio.

5. Amgylchedd

Diogelu ein hamgylchedd rhag llygredd aer a dŵr a gwastraff a chemegau – llygredd y tu hwnt i ffiniau.

6. Ffermio

Marchnad allforio fwyaf Cymru o bell ffordd, yn cynal Cymru wledig.

7. Hawliau Dynol

Helpu Ewrop i sefydlu safonau byd-eang ar gyfer hawliau dynol i bawb waeth beth fo’u rhyw, cyfeiriadedd, rhywiol, crefydd ney anabledd.

8. Diwylliant

Cymru a Phrydain – elfennau gwerthfawr yng nghaleidosgop diwylliant Ewrop – diwylliant sy’n cysylltu teuluoedd, ffrindiau ac atgofion, ac sy’n rhanny gwerthoedd.

9. Diogelwch

Ar yr ochr fewn yn y frwydr Ewropeaidd yn erbyn trosedd, terfysgaeth ac ansefydlogrwydd rhyngwladol.

10. Heddwch

Y sicrwydd gorau na fyddyn yn ailadrodd yr 20fed ganrif yn yr 21ain.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This