For English, click here.

“Refferendum yr Undeb Ewropeaidd:

Beth ddigwyddodd? Beth nesaf?”

Darlith gan

yr Athro Anand Menon

Athro mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd a Materion Tramor yng Ngholeg y Brenin, Llundain.

Mae’r Athro Menon yn arbenigwr o fri ar y DU ac Ewrop a Chyfarwyddwr ‘UK in a changing Europe‘, melin drafod ac un o’r prif ffunonellau am wybodaeth ffeithiol wedi ei gwirio am Brexit.

Mae hefyd yn gyd-awdur “Brexit and British Politics“.

Mewn partneriaeth ag

Ann Clwyd AS

MYNEDIAD AM DDIM – felly cofrestrwch nawr!

Dydd Gwener 12 Ionawr

18:30 – 20:00

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

Fford Ynys

Aberdâr

Rhondda Cynon Taf

CF44 7RP

Ysgol Gymunedol Aberdâr

18:30 – 20:00

 

Ysgol Gymunedol Aberdâr

Ffordd Ynys

Aberdâr

CF44 7RP

Ym marn Cymru Dros Ewrop, rydyn ni’n gryfach gydag Ewrop a rhaid i ni wneud ein gorau glas i gadw ein cysylltiadau â’r Undeb Ewropeaidd.

Nid yw Brexit yn anochel.

Mae dal amser i wneud wahaniaeth.

Felly, ymunwch â ni Dydd Gwener 12 Ionawr, i wrando ar farn a sylwadau gwybodus yr Athro Menon.

“Ynghanol yr holl sŵn, y cynnwrf a’r cynddaredd a gynhyrchwyd gan Brexit, dyma ychydig o ffeithiau, canfyddiadau a dadansoddiadau y mae mawr angen amdanynt am y ffactorau go iawn a arweiniodd at Brexit a sut mae wrthi’n newid gwleidyddiaeth am byth”

– Nick Robinson BBC

“Mae astudiaeth awdurdol Geoffrey Evans ac Anand Menon yn achwilio’r mantoli newydd ar werthoedd gwleidyddol a oedd wrth wraidd y refferenddwm” – Progress

Dysgwch mwy amdano ein gwaith yma.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This