For English, click here.

“Brexit: Safbwynt Gwyddelig

Darlith gan

Daithi O’Ceallaigh

Cyn-lysgennad Gwyddelig i’r DU a Chyfarwyddwr y Sefydliad Materion Rhyngwladol ac Ewropeaidd yn Nulyn. mewn partneriaeth â

Chanolfan Llywodraethiant Cymru

Noddwyd gan David Melding AC

MYNEDIAD AM DDIM – RSVP er mwyn sicrhau lle!

Dydd Mercher 21 Chwefror

18:30 Pierhead Stryd Pierhead Bae Caerdydd Caerdydd CF10 4PZ

Pierhead

18:30 Pierhead Stryd Pierhead Caerdydd CF10 4PZ
Mae Cymru Dros Ewrop yn sefydliad llawr gwlad, trawsbleidiol ac amhleidiol, sydd yn benderfynol o sicrhau’r fargen orau i Gymru yn y DU, Ewrop a gweddill y byd. Credwn ein bod yn gryfach yn Ewrop a bod yn rhaid i ni wneud popeth y gallwn i gynnal ein cysylltiadau â’r Undeb Ewropeaidd.

Nid yw Brexit yn anochel.

Mae amser i wneud gwahaniaeth o hyd.

Ymunwch â ni ar Ddydd Mercher 21 Chwefror yng Nghaerdydd wrth i ni groesawu Daithi O’Ceallaigh.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This