For English, click here

 

“Brexit – Eleni, y flwyddyn nesaf, rywbryd, byth?”

Darlith gan

John Palmer

Mae John, cyn-olygydd Ewropeaidd y Guardian a chyfarwyddwr gwleidyddiol y Ganolfan Polisïau Ewropeaidd, yn gymrawd ymarfer gwadd yn Sefydliad Ewropeaidd, Prifysgol Sussex ac yn aelod o gyngor llywodraethu’r Ymddiriedolaeth Ffederal.

Mewn partneriaeth â

Chanolfan Llywodraethant Cymru

Prifysgol Caerdydd

 

Mynediad AM DDIM – cofrestrwch i gadw lle!

Dydd Mercher, 7 Chwefror 2018

18.30

 

Ystafell 2.27, Adeilad y Gyfraith,

Prifysgol Caerdydd

Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd

CF10 3AX

John Palmer Lecture

Wednesday, 7th February 2018 18.30

 

Room 2.27, Law Building, Cardiff University

Museum Avenue, Cardiff CF10 3AX

Mae Cymru Dros Ewrop yn sefydliad llawr gwlad, trawsbleidiol ac amhleidiol, sydd yn benderfynol o sicrhau’r fargen orau i Gymru yn y DU, Ewrop a gweddill y byd.

Credwn ein bod yn gryfach yn Ewrop a bod yn rhaid i ni wneud popeth y gallwn i gynnal ein cysylltiadau â’r Undeb Ewropeaidd.

Nid yw Brexit yn anochel.

Mae amser i wneud gwahaniaeth o hyd.


 

Mae Cymru Dros Ewrop yn dibynnu ar roddion i wneud y gwaith pwysig o ddiogelu buddiannau Cymru yn Ewrop.

Rydym yn dibynnu ar roddion gan y cyhoedd.

Bydd pob cyfryniad y byddwn yn ei dderbyn yn gwneud gwahaniaeth ystyrlon i’m hymgyrchoedd.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This