For English, click here.

MAE’R DIGWYDDIAD HON WEDI GORFFEN

Darlith Gyntaf Cymru Dros Ewrop gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd

“Lloegr, Cymru & Brexit: y ffordd yn ôl i Ewrop”

gan Anthony Barnett

Sefydlwr openDemocracy ac awdur The Lure of Greatness: England’s Brexit and America’s Trump

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr

6pm – pm

Ystafell 1.03 Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Prifysgol Caerdydd

Adeilad y Gyfraith

Rhodfa’r Amgueddfa

Caerdydd  CF10 3AX

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd

Mae Cymru Dros Ewrop yn credu ein bod yn gryfach gydag Ewrop a bod yn rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i gynnal ein cysylltiadau gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Nid yw Brexit yn anochel.

Er gwaethaf parhau i gael ein llethu gan benwadau Brexit, cofiwch nad oes unrhyw beth am Brexit wedi cael ei benderfynu eto – mae amser i wneud gwahaniaeth o hyd.

Felly, ymunwch â ni ar 5 Rhagfyr i gael eich ysbrydoli a’ch ysgogi gan Anthony Barnett. Yn y ddarlith hon mewn tair rhan bydd yn dangos pam aeth Lloegr â’r DU i mewn i Brexit; bydd yn gwahodd y gynulleidfa i esbonio beth ddigwyddodd yng Nghymru; ac yn adlewyrchu ar y ffordd orau o aros yn yr UE.

“The best book about Brexit” Fintan O’Toole, Irish Times

“Responding to momentous events with deep and passionate arguments… this is a very good book.” John Harris New Statesman

Dysgwch mwy am waith Cymru Dros Ewrop yma.

Dysgwch mwy am waith Canolfan Llywodraethant Cymru yma.


Rydym yn sefydliad gwerin gwlad ac yn dibynnu ar waith caled gwirfoddolwyr. Cefnogwch ni trwy gyfrannu’r hyn y gallwch.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This