3,015 messages sent to MPs

Dyddiadau pwysig

Mae cofrestriad pleidleiswyr a cheisiadau am bleidleisiau post bellach wedi cau.

Y dyddiad cau er mwyn derbyn ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy (nid drwy’r post) yw 5yh ar ddydd Mercher y 4ydd o Ragfyr. 

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy argyfwng – e.e.. rydych chi’n mynd yn sâl ar y diwrnod – yw 5yh ar ddiwrnod yr etholiad. 

Cofrestrwch i bleidleisio trwy ddirprwy yma.

Fydd yr etholiad yn cymryd lle ar ddydd Iau, 12fed o Ragfyr.