3,015 messages sent to MPs

Y CELWYDD MAWR – ‘GWIREDDU BREXIT’

Byddai’r Llywodraeth yn eich arwain i gredu pe bydden yn ennill yr etholiad yma bydd yn rhoi diwedd ar y saga Brexit. Anwir. Mae’r honiad yn ddol Rwsiaidd – celwydd o fewn celwydd.

 

Celwydd Mawr 1: ‘Gwireddu Brexit’ ni fydd e drosodd na wedi’u wireddu. Yr holl fydd buddugoliaeth Dorïaidd yn ei wneud bydd chwythu’r chwiban ar flynyddoedd o drafodaethau poenus.

 

Celwydd mawr 2 : ‘Mae Gennym ni ddêl’. Nag oes. Yr holl sydd wedi’i gytuno gan y UE yw telerau ein gadawiad. O ran y dyfodol, mae ond gennym ni datganiadau gwleidyddol a gobeithion gan y ddau ochr.

 

Celwydd Mawr 3: ‘Bydd trafodaethau wedi gorffen erbyn diwedd 2020’. Does neb tu allan i’r llywodraeth bresennol yn credu hynny. Mae trafodaethau gyda gwledydd eraill ar ddeliau llawr llai uchelgeisiol wedi cymryd rhwng 5 a 10 mlynedd.

 

Celwydd Mawr 4: ‘Mae perygl Brexit Heb Gytundeb a chwalu allan o’r UE wedi’u hosgoi.’ Nag ydyn. Pe byddai’r llywodraeth wedi meddu mwyafrif yn y cyfnod diwethaf, ni fyddai wedi gadael i’r Senedd rhwystro Brexit ‘heb gytundeb’. Os bydden nhw’n cael mwyafrif yn y llywodraeth newydd, bysai’n hawdd iddynt hwy lunio Brexit caletach fyth. Mae’r goleuadau rhybudd o hyd yn fflachio.

 

Celwydd Mawr 5: ‘bydd ‘gwireddu Brexit’ yn caniatáu ni i ffocysu ar broblemau eraill. Yn gyferbyniol, bydd Brexit yn gwaethygu ein hanawsterau economaidd, gan ei gwneud hi’n fwy anodd nid yn llai anodd i ymateb i’r problemau mae’r wlad yn eu hwynebu. Bydd aros yn Ewrop yn ei wneud yn haws i ddelio gyda’r problemau yma.

 

Am ganllaw llawn ar mythau Brexit cliciwch yma