Delyn

Ydych chi’n credu bod yn rhaid i gytundeb masnachu gyda’r UE roi mynediad llawn a dilyffethair i’r farchnad sengl i Gymru? (Do you believe a trade deal with the EU must give Wales full and unfettered access to the single market?)

Ydw (Yes)

A fyddwch chi yn gwrthod ‘dim cytundeb’ gyda’r UE a syrthio’n ôl ar delerau Sefydliad Masnach y Byd? (Will you resist ‘no deal’ with the EU and defaulting onto WTO terms?)

Byddaf (Yes)

A fyddwch chi yn cefnogi pleidlais ystyrlon ar gytundeb terfynol Brexit? (Will you support a meaningful vote on the final Brexit deal?)

Byddaf (Yes)

A fyddwch chi yn cefnogi Cymru’n parhau i dderbyn cyfanswm cyllid ar y lefel bresennol? (Will you support Wales continuing to receive its current level of total funding?)

Byddaf (Yes)

Sylwadau

N/A

Unanswered

Unanswered

Unanswered

Unanswered

Unanswered

Pin It on Pinterest

Shares
Share This