Time left until the General Election
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #66

Mae'r UE yn helpu i frwydro yn erbyn twyll, cyffuriau a therfysgaeth

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #204

I voted remain. We are a stronger country if we are part of Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #67

Mae gwerth €6.6m o fasnach yn cael ei gynnal bob munud yn Ewrop

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #166

Brexit will cause huge damage to the NHS through massive recruitment shortages, limiting research opportunities and reducing access to new drugs.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #144

We are faced with a deal nobody wants or no deal at all. To proceed regardless is both idiotic and harmful to this country.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #225

I voted to remain. Those that chose to leave were sold a lie that many of them now regret voting for. We all need a fresh vote based on the evidence.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #44

Gwnaeth David Davis dro pedol cyfan gwbl ar 'fanteision’ gadael yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #105

I looked at the Brexit leaders. Davies, Duncan Smith, Mogg, Johnson and all the others and thought,’ No. These men are not for me.’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #91

Mae elusennau'r DU wedi cael mynediad i fwy na £300 miliwn o gyllid yr UE er 2007

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #20

Bydd y pasbortau Glas newydd yn costio £260 miliwn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #68

Mae'r DU a gweddill yr UE yn atal 299 o dunelli o gyffuriau anghyfreithlon bob blwyddyn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.