Amser tan ddiwedd y cyfnod pontio
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #198

I want my rights as a young woman protected and future generations of young women supported to be both a mum and a high achieving professional.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #53

Mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol i fynd i'r afael â newid hinsawdd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #25

Bydd ymweld â'r cyfandir yn fwy peryglus heb Yswiriant Iechyd Ewropeaidd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #58

Mae Brexit yn fygythiad i'r GIG

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #9

Y DU yn waeth ei byd ym mhob sefyllfa Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #8

Cafodd refferendwm Brexit ei siglo gan ymgyrch Gadael celwyddog

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #113

As a British European with livelihood and family inextricably linked with the EU there are NO BENEFITS to Brexit. Indeed there are none for the people.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #7

Y rheiny sydd o blaid Brexit yn lledaenu celwyddau am warchod bywyd gwyllt er mwyn tanseilio'r ymgyrch i Aros

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #4

Mae Brexit yn golygu pentyrru bwyd a meddyginiaethau

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #104

Why force a mishmash that is Brexit on our children and grand children. A person who never changes their mind never changes any thing ever.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #154

In Wales, farmers and historic buildings rely on EU funding. After Brexit there won't be the same amount of financial support from Westminster!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.