Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #185

The EU supports the promotion of the Welsh language & culture, as these are important issues. Westminster will not step in and fill the breech.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #168

The European Union has fostered exchange & understanding across the whole of Europe, and created an atmosphere of mutual co-operation

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #43

Nid yw gadael yr UE mor 'hawdd' â'r addewid

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #52

Mae ein gwenyn mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #221

Europe has brought so much to the UK. Free ease of travel, safety, cheaper college education. A better place in world to live, more balanced & strong.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #63

Bydd Brexit yn ailsefydlu'r rhwystrau masnachu

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #67

Mae gwerth €6.6m o fasnach yn cael ei gynnal bob munud yn Ewrop

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #23

Byddwn yn colli'r hawl i fyw, gweithio ac ymddeol mewn dros 30 o wledydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #106

I want my children to grow up in the EU.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #77

Bydd gadael yr UE yn ei wneud yn fwy anodd i'r heddlu frwydro yn erbyn troseddu ar draws Ewrop sy'n weithredol yn y DU

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #142

I have not heard or seen a single beneficial reason for leaving.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.