Amser tan ddiwedd y cyfnod pontio
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #109

There may have been a slender majority in favour of Brexit but no mandate was given for any subsequent trade relationship.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #80

Mae busnesau Cymru'n wynebu rhwystrau tariff uwch gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #149

We'd be shutting ourselves off from our historic, cultural, economical, geographical neighbours. It's narrow minded and bigoted.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #3

Mae hyd yn oed Liam Fox, yr Ysgrifennydd Masnach Rhyngwladol, yn dweud bod Brexit yn her

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #164

Brexit has the potential to harm the UK. It has split the country in two with a marginal win based on lies & deception, it must be stopped.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #27

Bydd Cymru'n colli ei grym i ddylanwadu ar gytundebau masnach pwysig

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #178

Environmental protection in Britain is highly likely to weaken without European legislation underpinning it.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #63

Bydd Brexit yn ailsefydlu'r rhwystrau masnachu

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #160

I live in France & work in Switzerland so I will be impacted by Brexit twice. Help!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #17

Cymru'n cael budd o £245m y flwyddyn o gyllid yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #35

Mae Brexit yn peryglu cytundebau masnach gyda 50 o wledydd ar draws y byd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.