Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #106

I want my children to grow up in the EU.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #149

We'd be shutting ourselves off from our historic, cultural, economical, geographical neighbours. It's narrow minded and bigoted.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #60

Yr UE yn gwthio am fwy o ynni adnewyddadwy

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #198

I want my rights as a young woman protected and future generations of young women supported to be both a mum and a high achieving professional.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #118

Because we will end up in a devastating isolation that will cause (justified) accusations from generations to come about their stolen future.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #181

I was born European, the right to live, love and travel anywhere on an entire continent, I will not allow anyone to take that off me.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #75

Mae cymorth yr UE wedu helpu i symud dros 10,000 o droseddwyr tramor allan o'r DU er 2004

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #66

Mae'r UE yn helpu i frwydro yn erbyn twyll, cyffuriau a therfysgaeth

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #70

Mae Undeb Tollau'r UE yn cipio miliynau o arfau tanio anghyfreithlon bob blwyddyn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #159

Looking at recent history, we know that division, mistrust and isolation leads to conflict in Europe - we are stronger and safer together

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #105

I looked at the Brexit leaders. Davies, Duncan Smith, Mogg, Johnson and all the others and thought,’ No. These men are not for me.’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.