Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #177

We owe it to our children & grandchildren to strive for continued close cooperation with our nearest neighbours, not isolation & insularity.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #23

Byddwn yn colli'r hawl i fyw, gweithio ac ymddeol mewn dros 30 o wledydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #29

Ni fydd 'ateb' Brexit ar gyfer pysgodfeydd o fudd i Gymru

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #176

The EU has done so much for Wales; there is no way the UK government will match what we lose

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #68

Mae'r DU a gweddill yr UE yn atal 299 o dunelli o gyffuriau anghyfreithlon bob blwyddyn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #107

I cannot support a move which most forecasts say will lead to more hardship for people who are already suffering the effects of austerity.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #10

Llywodraeth y DU ar drugaredd Jacob Rees-Mogg ac eithafwyr eraill Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #175

Brexit will ultimately make Britain poorer economically & politically - only the super-rich will benefit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #178

Environmental protection in Britain is highly likely to weaken without European legislation underpinning it.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #36

Mae Brexit yn gwneud y DU, unwaith eto, yn 'ddyn sâl Ewrop’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #200

For the safety peace and future; especially for our children.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.