Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #60

Yr UE yn gwthio am fwy o ynni adnewyddadwy

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #49

Byddwn yn colli eiriolaeth hanfodol dros bobl anabl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #66

Mae'r UE yn helpu i frwydro yn erbyn twyll, cyffuriau a therfysgaeth

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #176

The EU has done so much for Wales; there is no way the UK government will match what we lose

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #90

Mae gadael Ewrop yn rhoi hawliau plant y DU mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #150

Brexit gives our children the wrong message that we are better off in isolation than together.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #96

Mae prisiau nwy a thrydan yn debygol o godi gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #208

Because Brexit will destroy jobs, services and living standards across Wales, especially in our poorest communities. It embeds austerity.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #145

Changed my mind. Simply that.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #163

We should be getting closer to our neighbours, not alienating ourselves from them.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #77

Bydd gadael yr UE yn ei wneud yn fwy anodd i'r heddlu frwydro yn erbyn troseddu ar draws Ewrop sy'n weithredol yn y DU

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.