Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #143

I have considered myself European since the 70's. I have no intention of changing now.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #96

Mae prisiau nwy a thrydan yn debygol o godi gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #171

Cymaint i'w golli - dim byd i'w ennill. So much to lose - nothing to gain.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #109

There may have been a slender majority in favour of Brexit but no mandate was given for any subsequent trade relationship.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #60

Yr UE yn gwthio am fwy o ynni adnewyddadwy

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #181

I was born European, the right to live, love and travel anywhere on an entire continent, I will not allow anyone to take that off me.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #69

Mae cynnyrch ymchwil uchel Prifysgol Abertawe yn bosibl diolch i gyllid yr UE.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #31

Mae Brexit yn rhoi'r DU o dan reolaeth y bwli Trump

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #125

No more EU funding for all the wonderful projects in Wales

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #153

We are a small country that should be cooperating with our neighbours not turning our backs on them.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #34

Bydd economi'r DU yn dioddef heb fynediad i farchnad sengl Ewrop sydd yn werth $16.6 triliwn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.