Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #82

Mae peirianwyr ychwanegol o weddill Ewrop yn hanfodol ar gyfer peirianneg

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #214

I am very afraid it will damage our economy, cause unemployment to rise and drop out property prices. It would be catastrophic for Wales!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #170

We farm blueberries and we have interns from France, Germany, Italy & Spain who have traditionally come to our farm to work.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #56

Mae miliynau o gyllid yr UE ar gyfer addysg bellach Cymru bellach mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #187

It's rather important to my son that his mum be able to live with him.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #20

Bydd y pasbortau Glas newydd yn costio £260 miliwn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #62

Bydd y DU yn colli allan ar bartneriaethau'r UE â 79 o wledydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #2

Brexit yn bygwth 200,000 o swyddi'n ymwneud ag allforio yng Nghymru

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #188

Peace and freedom from tyranny.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #147

Europe has helped Wales build & regenerate with funding. London won’t give us more money.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #196

The full facts and implications of Wales leaving the EU was not accurately presented to us before the referendum. That is not democracy. Re-vote now

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.