Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #12

Bydd pob aelwyd £900 yn waeth ei byd diolch i'r bleidlais Gadael

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #174

They say it's the will of the people but it is not. The campaign was run on lies. It broke the rules. Why are they afraid of asking the people again?

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #40

Mae honiad Michael Gove y byddai miliynau o Dyrciaid yn heidio i'r DU yn codi bwganod hiliol

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #61

Bydd y DU yn colli allan ar gytundebau masnach newydd yr UE gyda Seland Newydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #103

Not enough staff for the NHS and also carers for the elderly and disabled if we leave the EU.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #13

Campws arloesol Bae Abertawe ond yn bosibl diolch i gymorth yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #64

Mae pobl sydd yn mynd ar wyliau'n cael eu hamddiffyn o dan reolau'r UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #74

Heb Warant Arestio Ewropeaidd, gallai'r DU fod yn gyfrifol am droseddwyr tramor am fwy o amser

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #199

It will affect future investments into Wales and the rest of the UK we need jobs for the future of our children.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #22

Mae cyfyngu ar symudiadau rhydd yn rhoi llawer o ddiwydiannau y DU mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #36

Mae Brexit yn gwneud y DU, unwaith eto, yn 'ddyn sâl Ewrop’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.