Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #90

Mae gadael Ewrop yn rhoi hawliau plant y DU mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #116

I voted to remain and the truth is now coming out, WE WERE CONNED with the message about being £350 million a week better off to re-finance the NHS.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #221

Europe has brought so much to the UK. Free ease of travel, safety, cheaper college education. A better place in world to live, more balanced & strong.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #91

Mae elusennau'r DU wedi cael mynediad i fwy na £300 miliwn o gyllid yr UE er 2007

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #56

Mae miliynau o gyllid yr UE ar gyfer addysg bellach Cymru bellach mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #181

I was born European, the right to live, love and travel anywhere on an entire continent, I will not allow anyone to take that off me.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #33

Mae gadael yr UE yn golygu dewis peidio bod yn rhan o'r fframwaith hawliau dynol hanfodol

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #37

Y DU bellach yw'r wlad sy'n tyfu arafaf yn y G7

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #42

Mae gadael Marchnad Sengl yr UE yn rhoi ein heconomi mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #74

Heb Warant Arestio Ewropeaidd, gallai'r DU fod yn gyfrifol am droseddwyr tramor am fwy o amser

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #53

Mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol i fynd i'r afael â newid hinsawdd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.