Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #183

I feel European, I am European. When there was no work in UK in the early 90s, I found work in Europe. I learned German. I’m now married to a German.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #105

I looked at the Brexit leaders. Davies, Duncan Smith, Mogg, Johnson and all the others and thought,’ No. These men are not for me.’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #188

Peace and freedom from tyranny.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #7

Y rheiny sydd o blaid Brexit yn lledaenu celwyddau am warchod bywyd gwyllt er mwyn tanseilio'r ymgyrch i Aros

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #194

My freedom to travel, work and live anywhere in the EU

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #11

Bydd y DU ar ôl Brexit yn genedl o ymgymerwyr rheolau, nid gwneuthurwyr rheolau

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #77

Bydd gadael yr UE yn ei wneud yn fwy anodd i'r heddlu frwydro yn erbyn troseddu ar draws Ewrop sy'n weithredol yn y DU

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #165

Today, a right-wing think tank, the Initiative for Free Trade, declared the NHS should be opened up to US firms and US standards adopted!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #36

Mae Brexit yn gwneud y DU, unwaith eto, yn 'ddyn sâl Ewrop’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #59

Nid gadael yr UE yw'r unig ffordd o fasnachu gydag Awstralia a Seland Newydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #173

I believe strongly that the EU is a force for good. Britain will be damaged & diminished even by soft Brexit. The prospect of no-deal is horrifying.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.