Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #129

We need to continue to foster close relationships and co-operate with our European neighbours for peace, prosperity, and a healthy environment.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #162

I have not heard a single convincing argument to leave the EU, and am fed up with the blaming of migrants/asylum seekers for everything bad.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #27

Bydd Cymru'n colli ei grym i ddylanwadu ar gytundebau masnach pwysig

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #44

Gwnaeth David Davis dro pedol cyfan gwbl ar 'fanteision’ gadael yr UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #133

We have been so much better off here in Wales since we joined... Westminster will not give us the money we’ve had from Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #59

Nid gadael yr UE yw'r unig ffordd o fasnachu gydag Awstralia a Seland Newydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #190

I believe that it’s safer in today’s world where peace is fragile, to remain in Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #80

Mae busnesau Cymru'n wynebu rhwystrau tariff uwch gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #1

Trefi porthladd yng Nghymru sy'n debygol o golli swyddi gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #163

We should be getting closer to our neighbours, not alienating ourselves from them.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #208

Because Brexit will destroy jobs, services and living standards across Wales, especially in our poorest communities. It embeds austerity.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.