Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #166

Brexit will cause huge damage to the NHS through massive recruitment shortages, limiting research opportunities and reducing access to new drugs.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #63

Bydd Brexit yn ailsefydlu'r rhwystrau masnachu

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #3

Mae hyd yn oed Liam Fox, yr Ysgrifennydd Masnach Rhyngwladol, yn dweud bod Brexit yn her

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #113

As a British European with livelihood and family inextricably linked with the EU there are NO BENEFITS to Brexit. Indeed there are none for the people.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #172

As a Welsh youth who loves technology, Brexit would be disastrous not only for tech startups but hosting prices & tech prices will increase lots.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #42

Mae gadael Marchnad Sengl yr UE yn rhoi ein heconomi mewn perygl

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #176

The EU has done so much for Wales; there is no way the UK government will match what we lose

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #199

It will affect future investments into Wales and the rest of the UK we need jobs for the future of our children.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #92

Ni fydd y GIG yn derbyn £350m ychwanegol yr wythnos ar ôl Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #193

With the breakdown of international cooperation under Trump, it is more important than ever that we remain united with Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #203

Y mae Brexit yn mynd i wneud y niwed mwya i Gymru. Rhaid rhwystro hyn! Nid yn fy enw i! Dim Brexit!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.