Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #82

Mae peirianwyr ychwanegol o weddill Ewrop yn hanfodol ar gyfer peirianneg

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #199

It will affect future investments into Wales and the rest of the UK we need jobs for the future of our children.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #154

In Wales, farmers and historic buildings rely on EU funding. After Brexit there won't be the same amount of financial support from Westminster!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #91

Mae elusennau'r DU wedi cael mynediad i fwy na £300 miliwn o gyllid yr UE er 2007

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #61

Bydd y DU yn colli allan ar gytundebau masnach newydd yr UE gyda Seland Newydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #94

Mae mynd ar wyliau i Ewrop yn fforddiadwy diolch i'r Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #54

Bydd dinasyddion y DU yn colli amddiffyniadau iechyd y cyhoedd heb Ewrop

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #133

We have been so much better off here in Wales since we joined... Westminster will not give us the money we’ve had from Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #18

Bydd Brexit yn dod â chyllid ar gyfer ymgyrchoedd cydraddoldeb ac atal tlodi i ben

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #149

We'd be shutting ourselves off from our historic, cultural, economical, geographical neighbours. It's narrow minded and bigoted.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #68

Mae'r DU a gweddill yr UE yn atal 299 o dunelli o gyffuriau anghyfreithlon bob blwyddyn

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.