Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #173

I believe strongly that the EU is a force for good. Britain will be damaged & diminished even by soft Brexit. The prospect of no-deal is horrifying.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #155

Fel cyn-filwr yng Ngogledd Iwerddon 'dw i ddim eisiau gweld Brecsit sy'n peryglu'r cytundeb heddwch yna.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #147

Europe has helped Wales build & regenerate with funding. London won’t give us more money.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #185

The EU supports the promotion of the Welsh language & culture, as these are important issues. Westminster will not step in and fill the breech.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #61

Bydd y DU yn colli allan ar gytundebau masnach newydd yr UE gyda Seland Newydd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #133

We have been so much better off here in Wales since we joined... Westminster will not give us the money we’ve had from Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #74

Heb Warant Arestio Ewropeaidd, gallai'r DU fod yn gyfrifol am droseddwyr tramor am fwy o amser

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #165

Today, a right-wing think tank, the Initiative for Free Trade, declared the NHS should be opened up to US firms and US standards adopted!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #123

No one voted for the fiasco which is Brexit. Lies and obstinacy are carrying the day. It is frightening for everyone.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #37

Y DU bellach yw'r wlad sy'n tyfu arafaf yn y G7

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #161

I am Welsh and I live in Wales. We as farmers have no certain information on how things will be for us if going down the Brexit way. We're safer in Europe.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.