Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

226 o resymau pam fod Brexit yn niweidiol i Gymru

Dim celwyddau na chodi bwganod. Dyma'r gwir effaith y bydd Brexit caled yn ei gael ar ein gwlad a gweddill y DU.

Nodi'ch rheswmchatCreated with Sketch.
Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit298A9E67-0166-4131-9A9D-641F8C580E63Created with sketchtool.
Rheswm #64

Mae pobl sydd yn mynd ar wyliau'n cael eu hamddiffyn o dan reolau'r UE

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #172

As a Welsh youth who loves technology, Brexit would be disastrous not only for tech startups but hosting prices & tech prices will increase lots.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #198

I want my rights as a young woman protected and future generations of young women supported to be both a mum and a high achieving professional.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #124

Wales has seen massive benefits due to being part of Europe, in grants etc. - many of the people who voted out did not fully understand implications.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #89

Mae Darparwyr y GIG wedi rhybuddio am brinder cyffuriau mewn Brexit 'dim cytundeb’

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #142

I have not heard or seen a single beneficial reason for leaving.

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #165

Today, a right-wing think tank, the Initiative for Free Trade, declared the NHS should be opened up to US firms and US standards adopted!

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #25

Bydd ymweld â'r cyfandir yn fwy peryglus heb Yswiriant Iechyd Ewropeaidd

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #78

Gwrthodwyd yr hawl i filiynau o ddinasyddion y DU dramor bleidleisio yn y refferendwm

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #26

Mae 61% o allforion Cymru'n wynebu ansicrwydd gyda Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.
Rheswm #97

Mae pris caws yn debygol o gynyddu 68% ar ôl Brexit

04C304EB-8376-419B-86FA-C72BBBD495C1Created with sketchtool.