Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

PLEIDLAIS Y BOBL
ATAL BREXIT
AROS A DIWYGIO

Mae #GairOlaf ar Brexit o fewn ein cyrraedd ac mae angen eich cymorth chi arnom i groesi’r llinell.

Rydym yn datblygu mudiad llawr gwlad yn cynnwys miloedd o gefnogwyr fel chi, o bob oed, o bob cefndir ac ym mhob rhan o Gymru.

Gall llais unedig Cymreig sydd yn uchel droi Cymru tuag at Ewrop.

Ymunwch â ni nawr a dewch i ni ennill hyn.

RWY’N YMUNO

Ni wnaeth Sid droi ei gefn ar Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ni ddylem ni wneud chwaith - Gwylio nawr

5 prif reswm dros aros gydag Ewrop

Rheswm #1: Heddwch

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #2: Swyddi

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #3: Amgylchedd

Cam diogelu angenrheidiol pan nad oes ffiniau i lygredd

Rheswm #4: Hawliau

Sefydlu safon byd-eang ar gyfer hawliau cyfartal i bawb

Rheswm #5: Diogelwch

Ar y tu mewn yn brwydro yn erbyn troseddu a therfysgaeth rhyngwladol

A dyma 226 arall

Cymerwch Ran

Ymunwch â’ch grŵp lleol

Dewch i’n digwyddiadau

Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexitNi yw hwn

Access campaign resources

Cyflwynwch eich rheswm

Donate to us

Erthyglau diweddaraf

Upcoming events

People’s Vote March – Wales Meeting Point / Man Cyfarfod Cymru – Gorymdaith Pleidlais y Bobl

19 October 2019
10:00am - 12:00pm

Coach to London from Swansea for the “Let Us Be Heard” March

19 October 2019
7:00am - 10:00pm