Time left until the General Election
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

Yr etholiad mwyaf pwysig ers 75 mlynedd. Y trobwynt yn saga Brexit.

ROWCH STOP AR Y PETH

Ymunwch gyda Chymru Dros Ewrop a Phleidlais y Bobl wrth i ni:

  • Felly gallwn ni AROS yn aelod arweiniol o’r Undeb Ewropeaidd
  • Felly gallwn ni ffocysu ar wella bywydau pawb
  • Felly allwn ni ddechrau gwella ein gwlad
  • Felly nad ydym ni yn gwastraffu degawd arall

Pleidleisiwch dros ymgeisydd bydd yn rhoi cyfle olaf i chi gael dweud eich dweud.

Darllenwch am bleidleisio tactegol yma.

Etholiad 2019

Addewid Aros

Y Celwydd Mawr - 'Gwireddu Brexit'

Holl newyddion a barn

Gweler yma yr erthyglau newydd a barn cefnogwyr am ddigwyddiadau diweddar

Dylai symudiadau Trump wneud i Johnson oedi

5 prif reswm dros aros gydag Ewrop

Rheswm #1: Heddwch

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #2: Swyddi

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #3: Amgylchedd

Cam diogelu angenrheidiol pan nad oes ffiniau i lygredd

Rheswm #4: Hawliau

Sefydlu safon byd-eang ar gyfer hawliau cyfartal i bawb

Rheswm #5: Diogelwch

Ar y tu mewn yn brwydro yn erbyn troseddu a therfysgaeth rhyngwladol

A dyma 226 arall

Newyddion a Barn