Amser sydd gan y DU ar ôl i ofyn am estyniad
3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

Mae'r frwydr yn parhau

Efallai bod y DU wedi gadael yr UE yn swyddogol ar 31 Ionawr 2020, ond mae ymgyrch Cymru dros Ewrop yn parhau.

Bellach mae gennym hyd at 30 Mehefin 2020 i gytuno estyniad i'r cyfnod pontio ac i osgoi Brexit trychinebus ‘Dim Dêl’.

Ymunwch â'n hymgyrch

Arbedwch bywydau. Arbedwch swyddi. Oedwch y cyfnod trosglwyddo.

#Oedwch #CaiffBrexitAros

Holl newyddion a barn

Dylai symudiadau Trump wneud i Johnson oedi

Grŵpiau

Gwelwch mwy o wybodaeth am eich grŵp lleol a cymerwch rhan!

Ymunwch â'r mudiad!

5 prif reswm dros aros gydag Ewrop

Rheswm #1: Heddwch

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #2: Swyddi

Ein marchnad sengl fwyaf - 500 miliwn o gwsmeriaid yn diogelu 200,000 o swyddi Cymru

Rheswm #3: Amgylchedd

Cam diogelu angenrheidiol pan nad oes ffiniau i lygredd

Rheswm #4: Hawliau

Sefydlu safon byd-eang ar gyfer hawliau cyfartal i bawb

Rheswm #5: Diogelwch

Ar y tu mewn yn brwydro yn erbyn troseddu a therfysgaeth rhyngwladol

A dyma 226 arall

Newyddion a Barn