3,015 messages sent to MPs

Gorymdaith a Rali Genedlaethol Cymru Dros Ewrop yn Denu Cefnogaeth o Bobl Hyd a Lled Cymru

Other reads

Heledd Wilshaw

Gorymdaith a Rali Genedlaethol Cymru

Dydd Sadwrn, 28ain o Fedi 2019

1200 Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Ar un o’r cyfnodau mwyaf dwys ers yr ail ryfel byd, mae Tŷ’r Cyffredin wedi cael ei rhagderfynu am reswm anesboniadwy. Mae ein cynrychiolwyr etholedig wedi cael eu hatal rhag ddod at eu gilydd i eirio ac amddiffyn ein buddiannau.

Yn y sefyllfa hon mae’n angenrheidiol bod llais y Cymry a lleisiau y gymdeithas sifil gyfan ym mhob agwedd, yn cael eu clywed.

Dyna pam rydym wedi galw Gorymdaith a Rali Genedlaethol Cymru Dros Ewrop am 12 o’r gloch ar Ddydd Sadwrn yr 28ain o Fedi, yn cychwyn o flaen Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

  • !  Bydd hon yn orymdaith i holl bobl Cymru o bob plaid a heb blaid.
  • !  Byddwn yn gorymdeithio yn erbyn Brexit Heb Gytundeb, a’r difrod bysai’n neud i bobl,cymunedau, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru – yn enwedig i’r tlotaf.
  • !  Byddwn yn gorymdeithio dros ein democratiaeth, ac i atal rhagderfynu Senedd San Steffan.
  • !  Byddwn yn gorymdeithio fel cenedl agored a goddefgar, a dros ein gallu i fyw a charu yn rhydd ar draws ein cyfandir.
  • !  Byddwn yn gorymdeithio dros ein gwlad, a dyfodol gwell wrth galon Ewrop.

Pleidleisiodd pawb – pun ai dros Adael neu Aros – er mwyn dyfodol gwell. Serch hynny, mae llywodraeth presennol San Steffan yn bwriadu ein gyrru ni ar hyd y llwybr mwyaf dinistriol oll – ac i osgoi’r Senedd wrth wneud hynny.

Yn wyneb y bygythiad yma i’n heconomi a’n cymdeithas rydym yn annog dinasyddion Cymru – unigolion, teuluoedd, busnesau, undebau llafur a phob math o sefydliadau mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled Cymru – i ymuno gyda ni yn yr orymdaith hon i ddweud wrth y byd fod Cymru yn sefyll yn gadarn dros heddwch, ffyniant a chyfiawnder cymdeithasol i bob un o’n cymunedau a phob cenedl Ewropeaidd. Ymestynnwch y gwahoddiad hwn i’ch holl ffrindiau a chydweithwyr.

 

Geraint Talfan Davies – Cadeirydd, Caerdydd dros Ewrop

Helen Wales – Cadeirydd, Caerdydd dros Ewrop

 

Mark Drakeford AM – First Minister of Wales

Adam Price AM – Leader of Plaid Cymru

Jane Dodds MP – Leader of Welsh Liberal Democrats

Anthony Slaughter – Leader of Green Party in Wales

 

Jo Stevens MP 

Stephen Doughty MP

Owen Smith MP

Anna McMorrin MP

Kevin Brennan MP

Tonia Antoniazzi MP

Ann Clwyd MP

Susan Jones MP

Wayne David MP

Chris Elmore MP

Ruth Jones MP

Guto Bebb MP

Nick Smith MP

David Hanson MP

 

Kirsty Williams AM

Dai Lloyd AM

Jane Hutt AM

Delyth Jewell AM

Llyr Gruffydd AM

Rhun Ap Iorwerth AM

Alun Davies AM

Vikki Howells AM

Rebecca Evans AM

Bethan Sayed AM

Rebecca Evans AM

Jeremy Miles AM

Lynne Neagle AM

Rhianon Passmore AM

Jack Sargeant AM

Joyce Watson AM

 

Jackie Jones MEP

Jill Evans MEP

 

Lord Hain

Lord Kinnock

Baroness Finlay

Lord Mike German

Baroness Randerson

Baron Thomas of Gresford

Baroness Walmsley

Lord Wigley

 

Dyfrig Siencyn – Leader, Gwynedd Council

Ellen ap Gwynn – Leader, Ceredigion Council

Cllr Colin Mann – Caerphilly County Borough Council

Cllr Martin Fidler Jones – Rhondda Cynon Taf County Borough Council

 

Rob Simkins – President, NUS Wales

Dhan Ramnatsing – President, Aberystwyth Student Union

Professor Cara Aitchison – President and Vice-Chancellor, Cardiff Metropolitan University

 

Dr Cllr Balbin Molik – Chair of Cardiff and Vale Liberal Democrats & PPC for Cardiff Central

Sally Stephenson – Co-founder of Vale of Glamorgan for Europe and Liberal Democrats Parliamentary Candidate for the Vale of Glamorgan

Cllr Rhys Taylor – Liberal Democrats Parliamentary Candidate for Cardiff North

 

Philip Pullman – author

Owen Sheers – poet

John Metcalf – composer

Graeme Farrow – Wales Millennium Centre

Gareth Bryn – film director

Peter Florence – Founder, Hay Festival

Musicians’ Union

Pauline Burt – CEO, Ffilm Cymru

Gillian Clarke – poet

Aidan Lang – Welsh National Opera

Betsan Llwyd – Theatr Bara Caws

Jan Morris – author

Geinor Styles – Theatr NaNog

David Anderson  – museum director

Elinor Bennet – harpist

Mick Felton – publisher

Anthony Negus – conductor

Hilary Boulding – Principal, Trinity College Oxford (formerly RWCMD)

Dilwyn Davies – Theatr Mwldan

William Wilkins – artist

Anthony Negus – conductor

Menna Richards – broadcaster

Glen Peters – Rhosygilwen Arts Centre

Wiard Sterk – public art consultant

John Summers – Chief Executive, Halle Orchestra

Mathew Talfan – Ffotogallery

Yvette Vaughan-Jones – No Fit State Circus

Alison Woods – Executive Director, No Fit State Circus

Alun Saunders – playwright

Carlo Rizzi – conductor

Dai Smith – historian

Laura Drane – Laura Drane Associates

Mererid Hopwood – poet

Ed Thomas – Fiction Factory

Jeremy Turner – Theatr Arad Goch

Carmen Jakobi – opera director

Damian Walford-Davies – critic

Dennis O’Neill – singer

Trevor Fishlock – writer

Menna Richards – broadcaster

Mick Tems – Folk Wales

 

David Thomas – architect

Cerith Griffiths – Wales Secretary, Fire Brigades Union

Farmers’ Union of Wales

Professor Calvin Jones – Cardiff Business School

Derek Walker – Wales Cooperative Centre

Archbishop Barry Morgan

Sahar Al-Faifi, MEND Cymru

Reverend Canon Aled Edwards – Churches Together in Wales

Frances Beecher – Llamau

Auriol Miller – IWA

Chris Alexander – Managing Director, Scribes Cardiff Ltd

Duncan Fisher – Project Manager, Our Food

 

Montgomeryshire for Europe

Anglesey for Europe

Bridgend for Europe

Wrexham for Europe

Swansea for Europe

Pembrokeshire for Europe

Vale of Glamorgan for Europe

Cardiff for Europe

Gwent for Europe

Valleys for Europe

 

Leighton Andrews

Ceri Black 

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan

Eurfyl ap Gwilym

Mari Arthur

Ann Beynon

Keith James

Leighton Radford

Ian Fell

Mike McCann

Lorraine Ann Williams

Pam Thornton

Maureen Engels

Helen Wood

Helenor and Howard Jones

Sarah Windrum

Camilla Saunders

Gil Chambers

Pip Woolf

William Wood

Jane Owens

Andrew W N Bennett

Carole-Anne Davies

Sarah Hawkes

Daphne McAdam

Ann Cashman

Joel Mayers

Jessica Jones

Mary Jones

Evan Mervyn Davies

Chris Davies

Martin Moore

Hywel Ceri Jones

Rhiannon Creffield

Anne Vickerson

Sheila Smith

Michael Harvey

Mari Bradbury

Frank Callus

Philip Evans

Rob Evans

Hildegard Schindler

Vicky Leech

Barbara Natasegara

Dorothy Cameron

Alexandra Chapman

Neil Schofield-Hughes

Fran and Wynn Griffiths

Jorg Hoffmann

Mik Norman

Alun Howell

Patrick Hall

Janet Gregory

Lynnette Thomas

Gloria Jenkins

Pernille Gangelhoff

 

 

 

I ychwanegu eich enw at y datganiad hwn fel un o gefnogwyr yr Orymdaith, anfonwch ebost at miriam@cymrudrosewrop.org