3,015 messages sent to MPs

Senedd Declaration for a Confirmatory Referendum

Cardiff Senedd, Pierhead St, Cardiff CF99 1NA

On Wednesday 5th June, the Senedd will debate a motion tabled in the name of Rhun ap Iorwerth (PC – Ynys Môn).

Voting will take place at 18:30.

Motion NDM7059: “To propose that the National Assembly for Wales declares its unequivocal support for a confirmatory referendum on whatever terms proposed by any Prime Minister that the United Kingdom leaves the European Union, with remain on the ballot paper.”

We urge members to back this motion.


Ar Ddydd Mercher 5ed Mehefin, bydd y Senedd yn ddadlau cynnig a gyflwynwyd yn enw Rhun ap Iorwerth (PC – Ynys Môn).

Bydd pleieisio yn dechrau am 18:30.

Cynnig NDM7059: “Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn datgan ei gefnogaeth ddiamwys i refferendwm cadarnhau ar ba delerau bynnag a gynigir gan unrhyw Brif Weinidog bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, a bod opsiwn ar y papur pleidleisio i barhau yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd.”

Rydym yn mynnu ein ACau i gefnogi’r cynnig hon.

Interested in attending?