3,015 messages sent to MPs

Stondin Stryd Aberaeron Street Stall

Aberaeron Neuadd y Dre, Stryd y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT

Join Ceredigion dros Ewrop as we campaign for a people’s vote and against Brexit this week in Aberaeron!

Ymunwch â Geredigion dros Ewrop ers i ni ymgyrchi dros pleidlais y bobl ac yn erbyn Brexit, wythnos yma yn Aberaeron!

Interested in attending?