3,015 messages sent to MPs

Curo Ddrysau Blaenau Gwent Door Knocking

Ebbw Vale Beaufort Sports and Leisure Bar, Ebbw Vale, NP23 5NN

Join us in Ebbw Vale to urge Nick Smith to support a Final Say on Brexit. Off the back of a great rally in London it’s vital to keep up the pressure!


Ymunwch â ni yng Nglyn Ebwy i annog Nick Smith i gefnogi Gair Olaf ar Brexit. Ar ôl rali ardderchog yn Lundain, mae’n pwysig bod ni’n cadw’r pwysau ar ein ASau!

Interested in attending?