3,015 messages sent to MPs

Dolgellau street campaigning

Dolgellau TBC - email Gwynedd@walesforEurope.org or phone/text 07787112649 for details

Mae sefyllfa Brexit yn argyfyngus. Felly mae angen gwirfoddolwyr arnom i gefnogi’r diwrnod gweithredu nesaf nesaf ar gyfer Pleidlais y Bobl (People’s Vote) ar ddydd Sadwrn 12fed Ionawr. Mae Gwynedd Dros Ewrop yn cefnogi ymgyrch Cymru Dros Ewrop i gael o leiaf un digwyddiad yna i ddangos ein bod yn weithgar ar hyd a lled Cymru. Felly rydym yn cynllunio stondinau stryd ar ddydd Gwener ym Mangor. Yna ar ddydd Sadwrn yn Nolgellau a Phorthmadog neu Bwllheli. Mae arnom angen mwy o wirfoddolwyr i helpu gyda chyrff llaw ac i sgwrsio efo bobl. Rhowch wybod i ni os gallwch chi helpu drwy e-bostio Gwynedd@walesforEurope.org neu ffonio neu destun negeseuon 07787112649.

The Brexit situation is now critical. So we need volunteers to support the next UK-wide action day for People’s Vote is on Saturday 12th January. Gwynedd Dros Ewrop is supporting the Wales for Europe campaign to have at least one event then to demonstrate that we are active across the length and breadth of Wales. So we are planning street stalls on Friday at Bangor. Then on Saturday at Dolgellau and Porthmadog or Pwllheli. We need more volunteers to help with hand outs and chat to passers-by. Please let us know if you can help by emailing Gwynedd@walesforEurope.org or phoning or texting 07787112649

Local MP Liz Saville Roberts will be joining us on the day.

Interested in attending?