3,015 messages sent to MPs

Gwynedd Dros Ewrop: Y Gair Olaf • Gwynedd For Europe: The Final Say

Caernarfon Galeri Caernarfon, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ

Join us for the launch of our newest local group – Gwynedd For Europe – in Caerfnarfon this Friday!

Ymunwch â ni ar gyfer y lansiad ein grwp lleol newydd – Gwynedd Dros Ewrop – yng Nghaernarfod Nos Gwener yma!

Cyflwyniad / Address: 

Yr Arglwydd/Lord Dafydd Wigley

Seiat Brofiad ac Arfer Da / Experience & Good Practice:

Silas Jones a Richard Vernon

Gogledd Cymru Dros Ewrop / North Wales For Europe

Gweithdai Rhanbarthol / Regional Workshops:

Meirion, Dwyfor, Arfon

Interested in attending?