3,015 messages sent to MPs

Campaigning in Preseli Pembrokeshire • Ymgyrchu’n Preseli Sir Benfro

Haverfordwest Old Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2ET

Stephen Crabb MP for Preseli Pembrokeshire voted against giving the people the #FinalSay on Brexit.

We MUST show him that a public vote on Brexit is the only way to go. It is vital we get as many people out campaigning as possible.

A FINAL SAY is CLOSER now than it ever has been, we need your help!


Fe pleidleisiodd Stephen Crabb, AS dros Preseli Sir Benfro, yn erbyn rhoi’r #GairOlaf i’r bobl ar Brexit.

Mae RHAID i ni dangos iddo fod pleidlais gyhoeddus ar Brexit yr unig ffordd ymlaen. Mae’n bwysig ofnadwy bod cynifer o bobl â phosibl yn dod allan i ymgyrchu.

Mae GAIR OLAF o fewn ein cyrraedd, helpwch ni i fanteisio arno!