3,015 messages sent to MPs

Haverfordwest Campaigning • Ymgyrchu Hwlffordd

Haverfordwest Old Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2ET

Stephen Crabb MP for Preseli Pembrokeshire voted against the Beckett Motion (confirmatory vote) last Wednesday.

We MUST show him that a public vote on Brexit is the only way to go. It is vital we get as many people out campaigning as possible.

A FINAL SAY is CLOSER now than it ever has been, we need your help!


Fe pleidleisiodd Stephen Crabb, AS dros Preseli Sir Benfro, yn erbyn Cynnig Beckett (pleidlais gadarnhaol).

Mae RHAID i ni dangos iddo fod pleidlais gyhoeddus ar Brexit yr unig ffordd ymlaen. Mae’n bwysig ofnadwy bod cynifer o bobl â phosibl yn dod allan i ymgyrchu.

Mae GAIR OLAF o fewn ein cyrraedd, helpwch ni i fanteisio arno!