3,015 messages sent to MPs

Campaigning in Islwyn • Ymgyrchu’n Islwyn

Blackwood Libanus Primary School, Libanus Rd, Blackwood, NP12 1EH

Chris Evans MP for Islwyn ABSTAINED on the Beckett Motion (confirmatory vote). We MUST show him that a public vote on Brexit is the only way to go. It is vital we get as many people out campaigning as possible.

A FINAL SAY is CLOSER now than it ever has been, we need your help!


Fe YMATALODD Chris Evans, AS dros Islwyn ar Cynnig Beckett (pleidlais gadarnhaol). Mae RHAID i ni dangos iddo fod pleidlais gyhoeddus ar Brexit yr unig ffordd ymlaen. Mae’n bwysig ofnadwy bod cynifer o bobl â phosibl yn dod allan i ymgyrchu.

Mae GAIR OLAF o fewn ein cyrraedd, helpwch ni i fanteisio arno!