3,015 messages sent to MPs

Welsh Labour Conference Demo • Gwrthdystiad Cynhadledd Llafur

Llandudno Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno LL30 1BB

Join us outside this year’s Welsh Labour Spring Conference to make the case for putting Brexit back to the people, to give us the #FinalSay in a free and fair referendum, with the best deal – full EU membership – on the ballot!

Bring your flags and let’s make ourselves seen and heard!


Ymunwch â ni blwyddyn yma at Cynhadledd Gwanwyn Llafur Cymru i ymgyrchi dros rhoi Brexit nôl i’r bobl, i rhoi’r #GairOlaf iddyn mewn refferendwm rhydd ac yn deg, gyda’r cytundeb gorau – aelodaeth UE – ar y papur pleidleisio!