3,015 messages sent to MPs

LAUNCH: Neath Port Talbot for Europe with Tonia Antoniazzi MP, Siân James, Sheila Kingston-Jones & Mark Turner

Neath Gwyn Hall, Orchard Street, Neath, SA11 1DU

Entry is FREE – Register to secure your place!

Join us on the 16th November at the Gwyn Hall in Neath as we welcome Tonia Antoniazzi MP, Siân James (former MP for Swansea East), Sheila Kingston-Jones (Welsh Liberal Democrats) and Mark Turner of Unite the Union to discuss Brexit negotiations, a People’s Vote, Wales’ interests and Neath Port Talbot’s also.

We will also be launching our newest local group in the Wales For Europe network – Neath Port Talbot For Europe!


Mynediad AM DDIM – Cofrestrwch i archebu lle!

Ymunwch â ni ar 16eg Tachwedd yn Neuadd Gwyn, Castell Nedd er mwyn i ni groesawu Tonia Antoniazzi AS, Siân James (cyn AS dros Dwyrain Abertawe), Sheila Kingston-Jones (Dem Rhydd Cymru) a Mark Turner o Undeb Unite i drafod Brexit, pleidlais y bobl, fuddiannau Cymru a Castell Nedd Port Talbot hefyd.

Byddwn yn lansio ein grwp lleol newydd hefyd – Castell Nedd Port Talbot Dros Ewrop!

Interested in attending?

Entry is FREE - click the link to save your place!

Let us know you're coming!