3,015 messages sent to MPs

People’s Vote March for Future Generations

Cardiff Senedd, Cardiff Bay, CF99 1NA

The Wales For Europe • Cymru Dros Ewrop and For our Future’s Sake Peoples’ Vote Rally for Future Generations will take place in front of The National Assembly for Wales on the 23rd October.

Time: 12:30pm – 1:30pm
More details to follow at a later date.

We are calling on the National Assembly for Wales to take a stance on a #PeoplesVote and hope to see many AMs take part in this student/young people led event.

Statistics show that if there was a referendum today, 73% of young people in Wales would vote remain.

If we have enough people down the Assembly, we can show that the effects of #Brexit will be disastrous for future generations of young people and students, as well as our aging communities and that we demand a #PeoplesVote on the final outcome.

The people demand a decision on the final #Brexit deal. Make your voice heard on the 23rd October to get a better future for Wales.
_____________________________________________________

Bydd rali Pleidlais y Bobl ‘Cymru Dros Ewrop’ a ‘For Our Futures’ Sake’ yn cael ei gynnal o flaen Cynulliad Cymru ar Hydref y 23ain.

Amser: 12:30yh – 1:30yh
Mwy o fanylion i’w ddilyn.

Rydym ni yn galw i’r Cynulliad mynegi eu barn ar Bleidlais y Bobl ac yr ydyn yn gobeithio gweld nifer o aelodau seneddol yn cymryd rhan mewn digwyddiad sydd yn cael ei arwain gan bobl ifanc/myfyrwyr

Mae ystadegau yn dangos fyse 73% o bobl ifanc Cymru yn pleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd os oedd yna refferendwm newydd i’w gael heddiw

Os gewn ni ddigon o bobl i lawr wrth y Cynulliad, gallwn ni ddangos y bydd effeithiau Brexit yn drychinebus i’n cymunedau a hefyd ar genedlaethau’r dyfodol. Rydym yn galw ar Bleidlais y Bobl dros y canlyniad terfynol felly.

Gadewch i’ch lleisie cael eu clywed ar Hydref yr 23ain er mwyn gwthio am ddyfodol gwell i Gymru.

Interested in attending?