3,015 messages sent to MPs

Ymgynnull dros Gair Olaf • Final Say gathering

Bangor War Memorial, Bangor, LL57 1LH

Cyfle i ymgynnull i sefyll mewn undod ac i ddangos cefnogaeth â gorymdaith Pleidlais y Bobl fydd yn llundain ddydd Sadwrn. Bydd Gareth Wyn Roberts o’r mudiad Gogledd Cymru Dros Ewrop yn gwahodd nifer o wleidyddion ac unigolion sy’n flaenllaw yn yr ymgyrch dros rhoi’r #GairOlaf i’r bobl ar Brexit – fel ffordd i Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ac osgoi Brexit niweidiol.


An opportunity to come together to stand in solidarity with the People’s Vote march in london on Saturday. Gareth Wyn Roberts from North Wales For Europe will invite a number of prominent politicians and individuals in the campaign to give the people the #FinalSay on Brexit – as a means for Wales to remain in the European Union and to avoid a damaging Brexit.